Inhoud
§1. Toernooi initiatief
§2. Algemene regels
§3. Categorieën
§4. Opzet toernooi en spelregels
§5. Speeltijden
§6. Aantal deelnemers en wissels
§7. Bewijs van leeftijd/deelnemerslijst
§8. Criteria wedstrijddeelname
§9. Vrijstellingen
§10. Toernooi panel
§11. Protest en sancties
§12. Walk-over, verloren wedstrijd
§13. Toernooi programma
§14. Speelvelden
§15. Accommodatie regels

1. Toernooi initiatief
Het streven van de Amsterdam Games is om teams uit zo veel mogelijk verschillende landen samen te brengen in Amsterdam om elkaars culturen beter te leren kennen, nieuwe vrienden te ontmoeten, heel veel plezier te maken en het op het veld tegen elkaar op te nemen.

2. Algemene regels
De Amsterdam Games zal gespeeld worden overeenkomstig de FIFA- en KNVB-regels.

3. Categorieën
De categorieën van de Amsterdam Games zijn als volgt:

Jongens
JO17 – Geboren in 2002 (11 tegen 11)
JO16 – Geboren in 2003 (11 tegen 11)

JO15 – Geboren in 2004 (11 tegen 11)
JO14 – Geboren in 2005 (11 tegen 11)

JO13 – Geboren in 2006 (11 tegen 11)
JO12 – Geboren in 2007 (11 tegen 11)
JO12 – Geboren in 2007 (8 tegen 8)

JO11 – Geboren in 2008 (8 tegen 8)
JO10 – Geboren in 2009 (6 tegen 6)
JO9  – Geboren in 2010  (6 tegen 6)

Meisjes
MO19 – Geboren in 2000 of later (11 tegen 11)
MO18 – Geboren in 2001 of later (11 tegen 11)
MO17 – Geboren in 2002 of later (11 tegen 11)

Alle teams zullen zo veel mogelijk naar sterkte worden ingedeeld. Dit kan leiden tot verschillende groepen per leeftijdscategorie. De administratie van de Amsterdam Games behoudt zich het recht voor om teams toe te voegen, te verwijderen of indien nodig om categorieën te veranderen mocht dit om organisatorische redenen nodig zijn. Teams zullen hier van tevoren van op de hoogte worden gebracht..

4. Opzet toernooi en spelregels
4.1 Opzet toernooi:
De groepsfase van het toernooi zal gespeeld worden in een roundrobin-vorm, met groepen van vier of vijf teams. Drie punten worden toegekend voor een zege, één voor een gelijkspel en geen punten bij verlies. Mochten er teams met een gelijk aantal punten zijn, dan zal doorgang naar de volgende ronde worden bepaald door (in onderstaande volgorde):

1. Doelsaldo
2. Hoogste aantal gescoorde doelpunten
3. Resultaten van wedstrijd(-en) tussen teams met gelijk aantal punten
4. Penalty’s

Van de groepen gaan de groepswinnaars en de runners-up door naar de kruisfinales. Tijdens deze knock out fase zal in het geval van gelijke standde winnaar worden bepaald door het nemen van strafschoppen.

4.2 Spelregels
Regels categorieën JO9 & JO10 (beide 6 tegen 6) en JO11 & JO12 (8 tegen 8):
• De wedstrijden voor de O9 en O10 zullen worden gespeeld op een bijna kwart veld (42,5m x 30m). De wedstrijden voor de O11 en O12 zullen worden gespeeld op een veld dat iets kleiner is dan een half veld (42,5m x 64m).
• Toepassing van FIFA-regels met betrekking tot kleine velden.

• De buitenspelregel is niet van toepassing.
• Het spelen van de bal naar de keeper is toegestaan.
• Doeltrap kan worden gedaan vanaf de grond of uit de handen van de doelman. De bal kan ook worden gegooid met de handen door de doelman.

Regels overige categorieën (11 tegen 11). Let op: Er zijn ook O12 teams die 11 tegen 11 spelen:
• Alle wedstrijden worden gespeeld op een volledig veld.
• De FIFA-regels worden toegepast.

4.3 Ballen:
Alle wedstrijden worden gespeeld met ballen grootte 5.

5 Speeltijden

Categorieën

Groepfase/Play-offs

Finales

Pauze

JO17/MO17

2 x 25 min.

2 x 30 min.

5 min.

JO15/MO15

2 x 20 min.

2 x 25 min.

5 min.

JO13/MO13

2 x 15 min.

2 x 20 min.

5 min.

JO11/MO11

2 x 10 min.

2 x 15 min.

5 min.


6. Aantal deelnemers en wissels

Het is elk team toegestaan om een onbeperkt aantal spelers te registreren. Niettemin gelden de volgende regels met betrekking tot wisselen:

11 tegen 11
• Elk team kan gebruik maken van 11 spelers op het veld (tien veldspelers en een doelman).
• Er kunnen maximaal 18 spelers per team deelnemen aan een wedstrijd (een maximum van zeven vervangingen).
• Een gewisselde speler kan opnieuw deelnemen aan de wedstrijd.
• Wissels kunnen het veld inkomen na het stilleggen van de wedstrijd.
• Alle wissels moeten op de middenlijn worden uitgevoerd.
• De gewisselde deelnemer moet het veld verlaten voordat de nieuwe speler het veld in komt.

8 tegen 8
• Elk team kan acht spelers gebruiken op het veld (zeven veldspelers en een doelman).
• Er is een onbeperkt aantal vervangingen.
• Een gewisselde speler kan opnieuw deelnemen aan de wedstrijd.
• Er kan gewisseld worden zonder dat het spel stilligt. Een uitzondering geldt bij het vervangen van een doelman: in dit geval moet de scheidsrechter het spel stoppen en de wissel laten uitvoeren.
• Alle wissels moeten op de middenlijn worden uitgevoerd.
• De gewisselde speler moet het veld verlaten voordat de nieuwe speler het veld in komt.

6 tegen 6
• Elk team kan zes spelers gebruiken op het veld (vijf veldspelers en een doelman).
• Er is een onbeperkt aantal vervangingen.
• Een gewisselde speler kan opnieuw deelnemen aan de wedstrijd.
• Er kan gewisseld worden zonder dat het spel stilligt. Een uitzondering geldt bij het vervangen van een doelman: in dit geval moet de scheidsrechter het spel stoppen en de wissel laten uitvoeren.
• Alle wissels moeten op de middenlijn worden uitgevoerd.
• De gewisselde speler moet het veld verlaten voordat de nieuwe speler het veld in komt.

7. Bewijs van leeftijd/deelnemerslijst

Elk team ontvangt een deelnemerslijst waarop de naam, geboortedatum en nationaliteit van elke speler moet staan. Dit formulier moet worden ingevuld en overhandigd aan de organisatie vóór de eerste wedstrijd van het team in het toernooi. Houd er rekening mee dat elke deelnemer een officieel identiteitsbewijs met foto moet kunnen laten zien.

8. Criteria wedstrijddeelname
8.1 Opstelling:
De opstelling moet schriftelijk worden ingeleverd bij de scheidsrechter voor elke wedstrijd. Wij zorgen voor een speciaal formulier. Het nummer dat een speler heeft op het opstellingsformulier moet het nummer van het shirt dat hij/zij draagt.

8.2 Rugnummers:
Alle team shirts moeten het liefst zijn voorzien van rugnummers maar is dit niet het geval dan is er geen man over boord. Twee teamgenoten mogen niet hetzelfde nummer gebruiken tijdens de wedstrijd. Verwacht wordt dat ieder deelnemend team met twee wedstrijdoutfits naar Amsterdam komt. Een thuis- en een uit-tenue. Als de arbiter vindt dat de shirts van twee ploegen te veel op elkaar lijken dan dient het team dat als laatste in het wedstrijdschema wordt genoemd van shirt te wisselen.

8.3 Wedstrijdgerelateerde informatie:
• Alle teams worden geacht niet later dan 15 minuten voor de aftrap bij het veld aanwezig te zijn.
• Alle spelers moeten verplicht scheenbeschermers dragen.
• Teams worden verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van hun aanhang.
• Het is de verantwoordelijkheid van elke teamleider (coach) om het wedstrijdformulier na afloop van de wedstrijd te ondertekenen.

• Elke teamleider (coach)dient op de hoogte te zijn van de verschillende verzekeringen binnen het team en moet ervoor zorgen dat informatie m.b.t. de verzekering altijd beschikbaar is in geval van een ongeval (bijvoorbeeld polisnummers of verzekeringskaarten, etc.).

9. Vrijstellingen
Dispensatie voor spelers die maximaal één jaar over de maximum leeftijd zijn kunnen worden aangevraagd bij de organisatie van de Amsterdam Games.

Teams uit landen die 1 augustus gebruiken als leeftijdslimiet (bijvoorbeeld de VS en Engeland) kunnen deelnemers vijf maanden boven de maximum leeftijd inzetten.

Meisjes kunnen meespelen in alle mannelijke categorieën. Let op: de regels voor leeftijdscategorieën zijn nog steeds van toepassing.

10. Toernooi Panel
Het Amsterdam Games Panel beslist over zaken die niet in het wedstrijdreglement voorkomen. Tegen deze beslissing(-en) kan geen beroep worden aangetekend.

11. Protest en sancties
De beslissingen van de scheidsrechter is bindend. Hier tegen kan geen protest worden ingediend. Protesten die mogelijk wel kans van slagen hebben:
• Als een speler zijn/haar leeftijd niet kan bewijzen door het vertonen van identificatie met foto op verzoek van de coach van het andere team.
• Als de wedstrijd onderbroken had moeten worden vanwege een opzettelijke verstoring van die wedstrijd.

Elk leeftijdsprotest dient te gebeuren vóór het begin van de wedstrijd. Alle niet-leeftijd gerelateerde protesten moeten schriftelijk worden ingediend door de teamleider uiterlijk twee uur na het einde van de wedstrijd.

12. Walk-over, verloren wedstrijden
Een team dat niet aanwezig is op de geplande tijd en plaats voor een wedstrijd heeft reglementair met 3-0 verloren. Als een team herhaaldelijk niet komt opdagen dan kan het team uit het toernooi worden gezet.

Indien een wedstrijd om wat voor reden niet kan worden uitgespeeld dan beslist de wedstrijdleiding over het uiteindelijke resultaat.

13. Toernooischema
De organisatie van de Amsterdam Games behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de tijden, groepsindeling en velden aan te brengen. Teamleiders van de betreffende teams zullen hier uiteraard over worden geïnformeerd.

14. Speelvelden
De velden waarop wordt gespeeld zijn vangras of van kunstgras.

In het geval van een situatie die het gebruik van de velden beperkt, beslist de wedstrijdleiding m.b.t. het verdelen van de punten.

15. Accommodatie regels
Alle spelers dienen zich aan de huisregels van de accommodatie houden.De aangewezen teamleider is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door zijn/haar spelers..