ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud

  1. Toernooiorganisatie
  2. Toepasselijkheid
  3. Begeleiding
  4. Aansprakelijkheid & Verzekering
  5. Overmacht

 

  1. Toernooiorganisatie

Amsterdam Games wordt georganiseerd door VOF Amsterdam Games

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen VOF Amsterdam Games en haar klanten.

2.2 Door deel te nemen aan Amsterdam Games gaan het team en haar leden akkoord met de voorwaarden.

  1. Begeleiding

Van elk team treedt een van de begeleiders op als aanspreekpunt voor de organisatie. Deze begeleider moet minimaal 18 jaar zijn en wordt verantwoordelijk gehouden voor de gedragingen van het team op en rond het sportcomplex.

  1. Aansprakelijkheid & Verzekering

4.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verwonding, ziekte, diefstal of schade opgelopen of ontstaan tijdens deelname aan het evenement.

4.2 Elke deelnemer dient bij deelname te beschikken over een afdoende verzekering voor bovengenoemde schadegevallen.

  1. Overmacht

VOF Amsterdam Games is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit staking, brand, extreme weersomstandigheid, annulering, natuurramp, het niet nakomen van afspraken door derden of andere omstandigheden buiten de invloed van VOF Amsterdam Games.

Je hebt de voorwaarden gelezen en gaat akkoord als je je inschrijft voor Amsterdam Games.