REGLEMENT

Inhoud

 1. Toernooi-initiatief
 2. Algemene regels
 3. Categorieën
 4. Opzet toernooi/Spelregels
 5. Speeltijden
 6. Aantal deelnemers en wissels
 7. Bewijs van leeftijd
 8. Criteria wedstrijddeelname
 9. Vrijstelling
 10. Toernooipanel
 11. Protest
 12. Walk-over/Staken
 13. Toernooiprogramma
 14. Speelvelden
 15. Accommodatie

1. Toernooi-initiatief

De Amsterdam Games worden ondersteund door de KNVB, UEFA en FIFA. Alle drie de organisaties dragen onze doelstellingen van Sportiviteit, Respect en Plezier een warm hart toe evenals onze intentie om zoveel mogelijk teams van over de hele wereld samen te brengen.

2. Algemene regels

De Amsterdam Games zal gespeeld worden overeenkomstig de FIFA- en KNVB-regels. Waar dit reglement niet volstaat, zijn besluiten van de organisatie bindend.

3. Categorieën

3.1 De categorieën van de Amsterdam Games zijn als volgt

Jongens & Meisjes
JO14 – Geboren in 2006
JO13 – Geboren in 2007

JO12 – Geboren in 2008
JO11 – Geboren in 2009 (7 tegen 7)

JO10 – Geboren in 2010 (7 tegen 7)
JO9 – Geboren in 2011 (7 tegen 7)

3.2 Indeling op speelsterkte
De organisatie streeft er naar elk team in te delen op de sterkte die wordt opgegeven bij de inschrijving. Amsterdam Games behoudt zich het recht van toevoegen, verwijderen of wijzigen van categorieën indien nodig, ter stroomlijning van de logistiek van de competitie. Teams zullen worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen

4. Opzet toernooi/Spelregels

4.1 Opzet toernooi
De groepsfase van het toernooi wordt gespeeld in een poule-vorm, met groepen van vier tot vijf teams.

Drie punten worden toegekend voor een zege, één voor een gelijkspel en geen punten voor een verlies. Dit systeem zal de rangorde bepalen van de teams na de groepsfase. Als er teams met een gelijk aantal punten zijn, dan zal doorgang naar de volgende ronde zal worden bepaald door (in volgorde):

 1. Doelsaldo
 2. Hoogste aantal gescoorde doelpunten
 3. Resultaten van wedstrijd(-en) tussen teams met gelijke punten
 4. Penalty’s

Van de groepen zullen de groepswinnaars en runners-up doorgaan naar de play-offs. In de play-off fase van het toernooi zal er gespeeld worden in een cup systeem van directe eliminatie (knock out-vorm). In het geval van gelijkspel zal de winnaar worden beslist door strafschoppen.

4.2 Spelregels
Regels categorieën JO10 en JO11 (7 tegen 7)
-Alle wedstrijden zullen 7 tegen 7 zijn en zullen worden gespeeld op een half veld.
-Toepassing van FIFA-regels met betrekking tot kleine velden.
-De buitenspelregel is niet van toepassing.
-Het spelen van de bal naar de keeper is toegestaan.
-Doeltrap kan worden gedaan vanaf de grond of uit de handen van de doelman. De bal kan ook worden gegooid met de handen door de doelman.

Regels overige categorieën (11 tegen 11)
-Alle wedstrijden zullen 11 tegen 11 gespeeld worden op een volledig veld.
-FIFA-regels worden toegepast.

4.3 Ballen
Alle wedstrijden worden gespeeld met behulp van ballen van grootte 5, met uitzondering van categorieën JO11 en MO13 waar grootte 4 kan worden gebruikt.

5. Speeltijden

Categorie      
JO14 2 x 17,5 min. inclusief wisseltijd  
JO9-10-11-12 2  x12,5 min. inclusief wisseltijd  
       

6. Aantal deelnemers en wissels

Het is voor elk team toegestaan om een onbeperkt aantal spelers te registreren. Niettemin, gelden de volgende regels met betrekking tot wissels:

11 tegen 11

-Elk team kan gebruik maken van 11 deelnemers op het veld (tien veldspelers en een doelman).
-Er kunnen maximaal 18 deelnemers per team deelnemen aan een wedstrijd (een maximum van zeven vervangingen).
-Een gewisselde deelnemer kan opnieuw deelnemen aan de wedstrijd.
-Wissels kunnen het veld inkomen na het stilleggen van de wedstrijd.
-Alle wissels moeten op de middenlijn worden uitgevoerd.
-De gewisselde deelnemer moet het veld verlaten voordat de nieuwe speler het veld in komt.

7 tegen 7

-Elk team kan zeven deelnemers gebruiken op het veld (zes veldspelers en een doelman).
-Er is een onbeperkt aantal vervangingen.
-Een gewisselde deelnemer kan opnieuw deelnemen aan de wedstrijd.
-Er kan gewisseld worden zonder dat het spel stilligt. Een uitzondering geldt bij het vervangen van een doelman: in dit geval moet de scheidsrechter het spel stoppen en de wissel laten uitvoeren.
-Alle wissels moeten op de middenlijn worden uitgevoerd.
-De gewisselde deelnemer moet het veld verlaten voordat de nieuwe speler het veld in komt.

Onjuiste vervangingen kunnen worden bestraft met een gele kaart.

7. Bewijs van leeftijd

Elk team ontvangt een deelnemerslijst waarop de naam en geboortedatum van elke deelnemer wordt ingevuld. Dit formulier moet worden voltooid en voorgelegd aan de organisatie van de Amsterdam Games vóór de eerste wedstrijd van het team in het toernooi.

Houd er rekening mee dat elke deelnemer een officieel identiteitsbewijs met foto moet kunnen laten zien ten bewijze van zijn/haar leeftijd op verzoek van de organisatie.

8. Criteria wedstrijddeelname

-Alle teams worden geacht op tijd aanwezig te zijn op het veld niet later dan 10 minuten voor de aftrap.
-Alle deelnemers moeten scheenbeschermers dragen.
-Teams zullen verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van hun aanhangers.
-Elk teamleider moet vertrouwd zijn met het type van verzekering van zijn/haar team en moet ervoor zorgen dat de vereiste informatie van de verzekering altijd beschikbaar is in geval van een ongeval (bijvoorbeeld polisnummers of verzekeringskaarten, etc.).

9. Vrijstelling

9.1 Dispensatie
Dispensatie voor deelnemers die maximaal één jaar over de maximum leeftijd zijn kan aangevraagd worden bij Amsterdam Games. De organisatie zal beslissen of deze aanvraag wordt gehonoreerd.
9.2 Buitenland
Teams uit landen die 1 augustus gebruiken als leeftijdslimiet (bijvoorbeeld Engeland) kunnen deelnemers vijf maanden boven de maximum leeftijd inzetten.
9.3 Meisjes
Meisjes kunnen meespelen in alle mannelijke categorieën. Let op: de regels voor leeftijdscategorieën blijven van toepassing.

10. Toernooipanel

Het Amsterdam Games Panel is tijdens het toernooi de verantwoordelijke partij waarbij protesten gemeld kunnen worden. Tegen een beslissing van het Panel kan geen beroep worden aangetekend.

11. Protest

11.1 Scheidsrechter
De beslissingen van de scheidsrechter zijn definitief. Protesten tegen de besluiten van de scheidsrechter zullen niet behandeld worden. Protesten kunnen worden behandeld in de volgende gevallen:
-Als een deelnemer zijn/haar leeftijd niet kan bewijzen door het tonen van de spelerskaart of officiële identificatie met foto op verzoek van de coach van het andere team
-Als de wedstrijd onderbroken had moeten worden vanwege een opzettelijke verstoring van de desbetreffende wedstrijd.
11.2 Leeftijd
Elk leeftijd protest moet ingediend worden vóór het begin van de wedstrijd.
11.3 Overig
Alle niet-leeftijd gerelateerde protesten moeten gemeld worden bij het Panel, tot maximaal 20 minuten na de wedstrijd. Alleen protest ingediend door de teamleider wordt in behandeling genomen.

12. Walk-over/Staken

12.1 Walkover
Een team dat niet aanwezig is op de geplande tijd en plaats voor een wedstrijd kan als verliezer van de wedstrijd worden verklaard door middel van een 0-3 score, na een beslissing van het Amsterdam Games Panel. Als een team herhaaldelijk faalt te verschijnen tijdens de wedstrijden, dan kan het team van het toernooi worden uitgesloten.
12.2 Staken
Indien een wedstrijd om wat voor reden wordt gestaakt en niet kan worden uitgespeeld, dan zal het Panel beslissen welke actie volgt.

13. Toernooiprogramma

De organisatie van de Amsterdam Games behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de timing, groepering en velden voor de deadline door te voeren. Teamleiders zullen bericht ontvangen over deze eventuele wijzigingen die betrekking op hun team hebben.

14. Speelvelden

14.1 Ondergrond
De ondergrond van de velden waarop gespeeld wordt, kan bestaan uit kunstgras of natuurgras.
14.2 Onbruikbaar
In het geval van een situatie die het gebruik van de velden beperkt dan zal het Panel beslissen hoe de wedstrijdpunten worden verdeeld.

15. Accommodatie

15.1 De aangewezen teamleider is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door zijn/haar spelers.
15.2 Alle deelnemers en bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de accommodatie.
15.3 Het niet naleven van de regels van de accommodatie kan ernstige gevolgen hebben die zullen worden bepaald door het Panel.