Missie

Wij zijn ambitieuze scholen die onze leerlingen een gedegen basis (kennis) bieden en hen samen leren leren. Zo kunnen leerlingen optimaal hun eigen talenten ontwikkelen en betekenisvol zijn voor de ander en hun omgeving.

Onze scholen bieden en respecteren de meerwaarde van verscheidenheid. Dit geldt voor onze leerlingen, ons personeel en onze ouders. Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen respectvol met elkaar en met de omgeving omgaat.

Iedereen die dit ook vanzelfsprekend vindt, die bereid is om te leren, en voor wie wij een passend onderwijsaanbod hebben, is van harte welkom op onze scholen. Wij staan midden in onze samenleving en wij zijn ons er van bewust dat in onze scholen de maatschappij van de toekomst wordt gemaakt.

Visie

Wij willen samen werken en leren. Wij stemmen ons onderwijs af op de eisen die in de toekomst aan onze leerlingen worden gesteld. Wij zijn ambitieus: we willen steeds beter worden en willen onze leerlingen en onszelf voortdurend ontwikkelen. “Een leven lang leren” is ons uitgangspunt. We verwachten veel van onze leerlingen en stimuleren hen om hun eigen talent(en) te ontdekken en verder te ontwikkelen.

We sluiten aan op de zogenaamde ”zone van naaste ontwikkeling” van de leerlingen en stemmen ons onderwijs af op wat de leerling nodig heeft. Onze scholen zijn zeer divers en hebben vanuit hun eigen visie weloverwogen keuzes gemaakt voor hun onderwijskundige profilering. Op onze scholen is zichtbaar dat er samen wordt gewerkt en samen wordt geleerd. We weten ook dat dit alleen kan geschieden in een goed leerklimaat en gezonde cultuur: een veilige, uitdagende en positieve omgeving.